Xuyên Việt 2014

Muốn style ngay tại màn hình này, thì cần các div đơn giản hơn để có thể thao tác được nhanh.

Nhưng chẳng lẽ lại viết blog theo kiểu này, mình cần một editor mạnh hơn hay định làm gì ở đây ?

crossmenu