[Review] Con chim xanh biếc bay về.

Hay là chính hy vọng và đam mê trong mình đang vỗ cánh? Tối qua, khi được bạn gửi cho mượn cuốn sách mới nhất của chú Ánh lúc 8h tối thì tới 11h đi ngủ mình cũng đã ngấu nghiến xong non nửa rồi. Đoạn đọc được chừng 1/4, mình đã quay ra thốt …