ghi-chef

Tôi là ghi-chef, chú khỉ cau có, đầu bếp xám, người gõ mấy dòng ở đây.

Tôi là người rất thích năng lượng tích cực. Chứng kiến nhiều hoạt động trên mạng, tôi thích thú khi những thông điệp truyền cảm hứng được lan tỏa, và bực mình khi thấy điều ngược lại. Dần dần, tôi cảm thấy mình bị thái quá, hơi kiểu vướng vào toxic positivity. Có những điều đúng ra, tôi nên bình thường bỏ qua cũng được, nhưng tôi lại khó chịu và gán đó là tiêu cực. Mà nếu tôi không xả ra, tìm một lối thoát, thì đầu óc tôi lại cứ lởn vởn những thứ hại não như thế.

Trước kia, tôi có cách là đăng những status xỉa xói. Một